Diaconale collecte 13 november 2022

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk diverse trainingen ontwikkeld.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

Geef uw bijdrage via de AppostelApp, de QR code of via de mandjes. Ook u kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.

Diaconale collecte

Diaconale collecte

De QR code kunt u scannen met de camera van uw telefoon of aanklikken.

Reacties zijn gesloten.