Diaconale collecte 2 en 9 januari 2022

Waar velen afgelopen week hun buik meer dan rond konden eten geldt dat niet voor iedereen. Graag collecteren we deze week voor de Voedselbank Amersfoort:

“Wij willen de pakketten zo gezond en gevarieerd mogelijk samenstellen voor onze cliënten. Soms lukt dat niet helemaal, omdat wij afhankelijk zijn van wat we binnenkrijgen. Op zo’n moment vullen wij de pakketten aan met producten die we zelf inkopen. Uw gift helpt ons hierbij!”

Je kunt ook een gift storten op NL 20 RABO 012 15 79 689 t.a.v. Stichting Steunfonds Voedselfocus Amersfoort

Reacties zijn gesloten.