Voor hetzelfde geld geeft u meer…

Zoals u ongetwijfeld weet, is januari ook de maand van de actie Kerkbalans waarbij uw kerk u vraagt haar te steunen met een gift. Deze gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting: boven de 1% en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Maar weet u dat deze grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar aan uw kerkelijke gemeente schenkt. Deze gift kunt u zelf vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting.

Ook PKN Hoogland/Amersfoort-Noord biedt u die mogelijkheid. Zie hiervoor: LopendVuur

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Karl de Vries (fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl) of Henk van den Broek (penningmeestercvk@pknamersfoortnoord.nl)

Reacties zijn gesloten.