Diaconale collecte 2 juli 2023

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan

vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren,

inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico.

De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn

van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en

bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun

opvanghuis.

Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en

docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te

voorkomen.

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van

seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.

Geef uw bijdrage via de AppostelApp, de QR code of via de mandjes.

Je kunt je gift ook overmaken op bankrekeningnummer ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. Colombia, stop misbruik

Reacties zijn gesloten.