Diaconale collecte 22 en 29 januari 2023

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Geef uw bijdrage via de onderstaande QR code, de AppostelApp, of via de mandjes. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.

Diaconale collecte

Diaconale collecte

De QR code kunt u scannen met de camera van uw telefoon of aanklikken.

Reacties zijn gesloten.