Geen vespers in de Stille Week

In overleg met de liturgiegroep en de wijkkerkenraad van De Inham is besloten om te stoppen met de vespers op maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week vóór Pasen.

Jarenlang hebben een aantal mensen, eerst vanuit De Inham, later vanuit verschillende kerken deze vespers vormgegeven. De laatste jaren konden de vespers door corona niet doorgaan. Maar de voorbereidingsgroep heeft geconstateerd dat de vorm wat sleets werd. Ook was het lastig om nieuwe mensen te vinden.

Daarom zetten we er een punt achter. Wie weet, komt er nu ruimte om na te denken over een andere vorm van voorbereiding in de Stille Week, liefst weer in oecumenische vorm.

De vrouwen in de voorbereidingsgroep van de laatste jaren waren: Alice Otten en Ina Noordstra (De Inham), Agi Marik (De Veenkerk), Rian Monkhorst (De Herberg), Marijke van der Grinten en Ans Kruisselbrink (St. Martinus). Hartelijk dank aan hen!
Organisatie: Jitske Laks

Reacties zijn gesloten.