Jij wilt toch ook dat de Veenkerk blijft bestaan?

Denk mee over een duurzame toekomst van de Veenkerk op zondag 3 april na de dienst!

Gesprek met gemeenteleden

Samen met jou gaan we graag in gesprek over onderstaande vragen:

 • De Veenkerk moet blijven! Hoe doen we dat?
 • Hoe omschrijft de Veenkerk haar missie en waarde?
 • Wat kenmerkt ons als Veenkerk, hoe krijgen we meer bekendheid?
 • Hoe ziet de Veenkerk haar waarde als onderdeel van de Protestantse Gemeente Hoogland-Amersfoort Noord (PG-HAN)?
 • Hoe ziet de Veenkerk haar waarde voor de andere geloofsgemeenschappen (Het Brandpunt en De Inham) van de PG-HAN?
 • Wat biedt de Veenkerk aan de PG-HAN?
 • Wat heeft de Veenkerk nodig om belemmeringen voor een duurzame toekomst te voorkomen?
 • Welke voorstellen heeft de Veenkerk om tot een efficiënte en inspirerende samenwerking met de PG-HAN te komen?
 • Wat voor acties kunnen we binnen de Veenkerk houden om meer opbrengsten te generen?

Wanneer?

Op zondag 3 april praten hier met elkaar over door na de kerkdienst onder het genot van koffie of thee.

En waarom is dat zo belangrijk, nou hierom:

Aanleiding

De Protestantse Gemeente Hoogland-Amersfoort Noord (PG HAN), waar de Veenkerk samen met het Brandpunt en De Inham deel vanuit maakt, denkt al langere tijd na over een duurzame toekomst. Er zijn in 2021 gezamenlijk met de drie kerken een aantal stevige uitgangspunten geformuleerd met als doel een duurzame en financieel gezonde kerkgemeenschap te worden en blijven.

Uitgangspunten:

 • We willen samen kerk zijn in Hoogland/Amersfoort-Noord, van betekenis zijn voor komende generaties en onze omgeving;
 • We stellen vast dat onze bronnen (budget en vrijwilligers) om onze kerkelijke organisatie op de huidige wijze te blijven organiseren steeds minder toereikend zijn;
 • We zien met het oog op ontwikkelingen in de maatschappij en onze geloofsgemeenschappen de noodzaak tot het herzien van beleid;
 • We onderkennen de urgentie om gelet op teruglopende financiële ruimte ons huishoudboekje weer op orde te brengen;
 • We zijn een vitale geloofsgemeenschap die in staat is een duurzame toekomst te creëren.

Uitdaging

Zoals bekend staan we als Veenkerk voor een uitdaging om een sluitende begroting te krijgen. De afgelopen jaren hadden we als Veenkerk een tekort van ruim € 35.000 per jaar. Gelukkig zijn we financieel gesteund door de andere kerken Het Brandpunt en De Inham. Nu is het tijd om op eigen benen te staan. Hoe vliegen we dat aan?

Kijk onder het kopje “Toekomst Veenkerk” op de website voor meer informatie

We zien er naar uit om hierover met jou van gedachten te wisselen.
Tot zondag 3 april!

Namens de Wijkraad

Reacties zijn gesloten.