Over de uitslag van de enquete, het pastoraat en een middag gezelligheid…..

De uitslag van de enquête hebben we in het pastoraatsteam bekeken en besproken. Allereerst: dank aan een ieder die de moeite heeft genomen deze in te vullen. We krijgen een heel waardevol en ook een zeer gemengd beeld van de wensen en verwachtingen van en over de Veenkerk en in het bijzonder het pastoraat.

Even een paar gegevens: veruit de meeste respons kregen we van mensen tussen de 35 en 55. Ook de groep 65 plus was goed vertegenwoordigd en een klein deel van onder de 35. Meer dan de helft is een vrouw en de meesten wonen samen en hebben kinderen. De kerkgang is ongeveer gelijk verdeeld tussen wekelijks, tweewekelijks en maandelijks. Dus we zouden kunnen zeggen: met enige regelmaat.

Dan de betrokkenheid: die varieert behoorlijk. Er is een vrij grote groep die zich betrokken voelt. Dan wel door de vrijwilligerstaak die men doet, de contacten binnen de Veenkerk en het aanbod aan activiteiten. Er is ook een groep, iets kleiner, die zich niet zo betrokken voelt. De een is teleurgesteld in de kerk, de ander vindt het lastig om aansluiting te vinden en weer een ander ziet het als probleem dat we wegens privacy helaas niet meer zoveel kunnen delen. Allemaal hele legitieme en duidelijke redenen. Er worden goede suggesties gedaan om de onderlinge betrokkenheid te bevorderen. Het leuke daarvan is dat er een aantal van die suggesties voor komend jaar op de ‘rol’ staan, zoals samen eten, een koortje en kringen in dezelfde levensfasen. Daarnaast valt ook op dat de Veenkerk een gemeente is, waar het soms zoeken is naar je plekje en hoe je met anderen te verhouden. Dat is wel iets waar we als pastoraat (maar ook in de wijkraad) komend seizoen extra aandacht aan zullen besteden.

Ons team pastoraat moet wel echt aan haar zichtbaarheid werken, leren we uit de enquête. Men heeft niet zoveel beeld bij wat we doen. Daarbij moet gezegd dat veel van ons werk achter de schermen plaats vindt. Bezoekjes en kleine attenties gaan we niet rondbazuinen. De bloemen die we na de viering uitgeven is in die zin het meest zichtbare. Het lastige aan de privacy wetgeving is dat we contactgegevens van anderen niet meer mogen delen. Dat maakt het soms ingewikkeld om buiten vieringen contact te zoeken met iemand die je eigenlijk niet goed kent. Daarnaast is t zo dat verwachting en uitvoering niet altijd op elkaar aansluiten. Dat wil zeggen: als u het op prijs stelt dat er iemand van het pastoraat op bezoek komt of u heeft behoefte aan een pastoraal bezoek of bijstand, dan horen we dat graag van u. Dan kan dit afgesproken en ingepland worden. Dit is een beetje anders dan het vroeger ging in de kerk, waar er vanzelfsprekend mensen langs kwamen voor een bezoekje. Als u mij of het pastoraat belt of mailt, dan nemen we direct contact op.

Van alle activiteiten die we organiseren neemt de grootste groep soms deel en een klein deel vaak. Dat betekent dat we in ieder geval niet veel méér moeten organiseren, maar het aanbod wellicht moeten aanpassen. En daar hebben we geweldige suggesties voor gekregen: een filmavond, leesclub, breiclub (die is er al), meer kringen, en wandelen (doen we al). Een goed overzicht aan het begin van het seizoen zou al kunnen helpen alles duidelijk op te sommen.

Kortom: met deze input kunnen we in het nieuwe seizoen echt concreet aan de slag. En ik hoop dat u uw suggesties terugziet en u daarmee ook gehoord weet. Maar omdat we het ijzer smeden als het heet is voor nu alvast de volgende acties:

· DE PASTORAATSBUS. Bij de koffie zal vanaf volgende week weer de pastoraatsbus staan. Daar kunt u een briefje in doen met een vraag om een bezoekje of met een verzoek om aandacht voor iemand anders die u kent. Op die manier hebben we als pastoraat beter beeld bij waar de nood zit.

· DE NAAMSTICKERS: Met Pinksteren zullen er weer naamstickers worden uitgedeeld bij de ingang, zodat we ook eens op iemand af kunnen stappen die we niet direct kennen, maar van wie je nu in ieder geval al wel de naam weet.

· 3 JUNI: ONTMOETINGSMIDDAG.
Deze mag u echt in uw agenda schrijven. Alle ouderen zullen telefonisch benaderd worden. Dat is een hele klus, dus mocht u het telefoontje nou net missen, weet je dan van harte welkom. Maar ook een ieder ander die het gezellig vindt om elkaar in alle ontspannenheid weer eens te spreken en te ontmoeten is van harte welkom.
Vanaf 15 uur is er in Theater de Kamers tijd voor ontmoeting met koffie/thee en iets lekkers en aansluitend een hapje en drankje. Hopelijk met mooi weer op het terras. En… er zal worden gemusiceerd en meegezongen. Hebben we meteen al een beginnetje van een koortje. Het team pastoraat hoopt u daar allen te ontmoeten.

Reacties zijn gesloten.