Samenwerking Veenkerk en Bzzzonder 

De Veenkerk maakt al ruim 15 jaar gebruik van de Kamers en heeft diverse pandeigenaren mogen ontmoeten. Inmiddels is Bzzzonder bijna vier jaar eigenaar van het pand. Er is eerder gesproken om de onderlinge samenwerking te vergroten om van dit prachtige pand weer een gastvrij huis te maken voor de hele wijk. Destijds lagen er voor deze samenwerking een aantal concrete plannen. Toen kwam Corona en liep alles anders zowel voor Bzzzonder als de Veenkerk. Daarom is het nu alsnog de moeite waard om te onderzoeken op welk vlak we meer kunnen samenwerken. En misschien nog wel belangrijker dat we van elkaar weten wat we doen, waar we voor staan en wat we mogen verwachten. 

Daarom was er op 12 januari een bijeenkomst voor Veenkerkers en medewerkers van Bzzzonder in de Kamers. De avond was voorbereid door Michiel van Rennes (eigenaar van Bzzzonder en de Kamers), Koen Leenders (marketing en pr Bzzzonder) Rolinka (predikant Veenkerk) en Danielle (voorzitter Veenkerk). Mooi om te zien dat er zo’n grote groep betrokken Veenkerkers aanwezig was.  

Bzzzonder legde uit dat ze uit drie onderdelen bestaan. Kindercentrum Bzzzonder, Bzzzondere Gasten en Bzzzonder Leven. Bzzzonder creëert voortdurend situaties en plekken waarin je je talenten mag ontwikkelen en ontdekken en waar iedereen welkom is.  Bzzzonder streeft naar een inclusieve maatschappij waarin iedereen welkom is. Sociale integratie staat centraal. Samen waar het samen kan, ongeacht leeftijd, ontwikkelingsniveau, zorgbehoefte of afkomst. Bzzzonder is actief op het gebied van kinderopvang, horeca, ruimteverhuur, zorg en welzijn.  

Bzzzonder heeft dan ook raakvlakken met de Veenkerk als je kijkt naar gastvrijheid, inclusiviteit, samen dingen doen, een maatschappelijke functie in de wijk. Gelijktijdig is er ook een verschil. De Veenkerk werkt met veel vrijwilligers en Bzzzonder heeft betaalde krachten. 

Aan de hand van 5 onderwerpen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over waar samenwerking mogelijk is: 

  1. Eigen productie: Kamerbreed, Theatermakerij 
  1. Programmering: films en theatervoorstellingen met betekenis.  
  1. Gastvrijheid: invulling van de zondag.  
  1. Samen aan tafel: eten in de Kamers 
  1. Doelgroepen: Jeugd / Ouderen.  

 Op de verschillende onderdelen liggen er voldoende mogelijkheden tot onderling samenwerken. Echter, een concreet plan en uitvoering vraagt ook om zorgvuldige afstemming. Dat zal dan ook de volgende stap worden in onze verkenningstocht.  

 De eerste die we concreet gaan onderzoeken ligt op het vlak van gastvrijheid. En dan te beginnen bij de zondag. Hoe mooi zou het zijn als de Veenkerk met haar diensten worden opgenomen in de reguliere programmering van de Kamers? En dat dan ons samenkomen in de zondagmorgenviering op een mooie manier overloopt naar de programmering van Bzzzonder. Te denken valt aan openstelling van de horeca door Bzzzonder vanaf het middaguur met koffie/thee, lunch, de mogelijkheid om naar een voorstelling te gaan of in de tuin/ op terras te verblijven. Deze mogelijkheid zal nu worden onderzocht en gekeken zal worden hoe we dit op een werkbare manier samen kunnen uitvoeren. Uiteraard wordt iedereen die hierbij betrokken is tijdig geïnformeerd.  

Reacties zijn gesloten.