Ter inzage: de concept begroting van 2022

De begroting ligt aankomende week ter inzage in de ontmoetingsruimte van de Inham en het Brandpunt. Het College van Kerkrentmeesters is reeds akkoord en ik hoor graag uw meningen over deze conceptbegroting. Het verlies is namelijk wederom niet gering (€ 37.700). Er zijn wel besparingen meegenomen  zoals bezetting van het Kerkelijk Bureau en er worden meer inkomsten verwacht, doordat er door het CvK taakstellende bedragen in de baten (inkomsten) zijn  meegenomen, waarover de wijkraden zich overigens nog moeten buigen. Dit alles is net voldoende om de kostenstijgingen en wegvallende subsidies  te financieren. We hopen hiermee de trend van oplopende verliezen om te buigen naar een gezonde verhouding van baten en lasten in 2025. Mocht u ideeën hebben dan kunt u deze mailen naar penningmeestercvk@pknamersfoortnoord.nl .

Henk van den Broek, penningmeester

Reacties zijn gesloten.