Tijdscollecte Diaconie 2024: Actie stichting Present

Ook dit jaar houden we weer samen met het Brandpunt en de Inham een Present-actie. Voor hen die het nog niet eerder hebben meegemaakt: Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als ‘vrijwilligersmakelaar’ bieden ze groepen de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

De afgelopen jaren zijn er al veel projecten uitgevoerd, tuinen opgeruimd, schoongemaakt, geklust of in zorgcentra leuke activiteiten gedaan.

Dit jaar hebben we gekozen voor actiedagen op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari. Wil je (weer) een dag(deel) van je tijd beschikbaar maken en meewerken, zodat we met elkaar weer een verschil kunnen maken? Daarvoor is een opgaveformulier opgenomen in dit bericht. De formulieren zijn afgelophen zondag ook in de kerk uitgedeeld. Hierop kun je aangeven wanneer je beschikbaar bent en wat je wilt doen. Stichting Present zal hier dan een vraag aan koppelen en je verder informeren over de hulpvraag informeren.

Opgave kan per groep, maar ook individueel. Opgeven graag uiterlijk zondag 14 januari. Je mag het formulier geven aan Hielke Zantema of sturen naar hielke.zantema@veenkerk.nl.

Namens de diaconie, Hielke (06-46797531)

Opgaveformulier tijdcollecte Inham, Brandpunt ,Veenkerk 2024

Reacties zijn gesloten.