Toekomst kerkelijk bureau Hoogland/ Amersfoort-Noord

Enige tijd geleden hebben Hanneke Goumare en Ankie Engel aangegeven dat zij per 1 juli a.s. gaan stoppen met hun werkzaamheden voor het Kerkelijk Bureau en de administratieve ondersteuning voor Coelhorst. Dat was in eerste instantie wel schrikken: hoe lossen we dat op?

Maar bijna tegelijkertijd werden wij als CvK uitgenodigd door een afgevaardigde van het CvK Amersfoort-Stad om eens te praten over een mogelijke samenvoeging van ons Kerkelijk Bureau met het Kerkelijk Bureau van PKN Amersfoort.

De uitkomst van dit gesprek is positief: samenwerken en elkaar ondersteunen waar mogelijk. Overigens hebben en hadden de medewerkers van de beide Kerkelijke Bureaus al regelmatig contact met elkaar.

 

Voor ons als PKN Hoogland/Amersfoort-Noord betekent dit dat we opvolgers zoeken voor Hanneke en Ankie:

Ledenregistratiesysteem LRP

Hanneke houdt voor Brandpunt, Inham en Veenkerk ons digitale ledenregistratiesysteem bij. Dit is tevens haar voornaamste en tevens grootste taak. In Amersfoort is dit per wijk geregeld.

Als CvK hebben wij besloten om de werkwijze van PKN Amersfoort te volgen. Dit betekent dat we drie mensen zoeken die thuis voor hun eigen wijk het LRP willen bijhouden. Dus iemand voor het Brandpunt, iemand voor de Veenkerk en iemand voor de Inham. De inschatting is dat u daar voor uw wijk ongeveer 1 á 1,5 dagdeel per week mee bezig zult zijn.

Uiteraard word je/wordt u hiervoor ingewerkt.

Administratieve ondersteuning Coelhorst

Ankie verzorgt de administratieve ondersteuning voor Coelhorst, in overleg met de beheerder Kees van Dijke. Haar tijdsbesteding is heel wisselend en hangt vooral af van het aantal begrafenissen dat er is. Gemiddeld is de tijdsbesteding 3 tot 5 uur per week.

Ook hiervoor word je/wordt u uiteraard ingewerkt.

Openstelling Kerkelijk Bureau

We hopen het Kerkelijk Bureau één ochtend of middag in de week open te kunnen houden zodat gemeenteleden kunnen binnenlopen, de telefoon kan worden opgenomen, de post kan worden verdeeld.

Dit kan worden gecombineerd met de vorige functie.

 

Natuurlijk hopen we dat we met uw hulp deze ondersteunende en belangrijke werkzaamheden kunnen blijven doen. Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie maar hebben er vertrouwen in dat ook u het belang van ons Kerkelijk Bureau inziet.

Uw reactie kunt u mailen naar: secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl

Met een vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters,

Harm Blaak, voorzitter

Ria van Voorst, secretaris

Reacties zijn gesloten.