Traject duurzame toekomst PG HAN krijgt vervolg met hulp van een externe adviseur

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft onlangs besloten dat externe ondersteuning nodig is van een objectieve professional die ons kan helpen het beleid rond een gezonde, duurzame toekomst voor de PG HAN verder te ontwikkelen. Dit beleid doet recht aan de waarde van de PG HAN en de afzonderlijke kerken. We hopen hiermee de onderlinge verbondenheid te vergroten.

Daarom starten we een kort traject en hebben wij Frank Dijkstra bereid gevonden ons hierover te adviseren en te begeleiden. Frank Dijkstra is kerkelijk onderlegd en heeft ruime ervaring in het begeleiden van trajecten in kerkelijke organisaties. Ook kan hij met visie en inhoud veel betekenen voor het pastoresteam van de PG HAN. Hem is gevraagd buiten de bestaande kaders te denken en het voorwerk van de Regiegroep daarbij te betrekken en hierop voort te bouwen.

Zo hebben de drie kerken eerder met elkaar afgesproken dat iedere kerk vanaf 2025 kostendekkend is. Iedere kerk probeert opbrengsten te vergroten en de kosten te verlagen door ook kritisch te kijken naar de formatie van de predikantsplaatsen. In dit kader is besloten dat de aanstelling van predikanten teruggaat. Dit betekent voor:

  • De Veenkerk dat Ds. Rolinka Klein Kranenburg (1 fulltime eenheid, fte) per 1 januari 2024 teruggaat naar 80%.
  • De Inham dat Ds. Martin Snaterse (1 fte) per 1 februari 2025 teruggaat naar 80%.
  • Het Brandpunt heeft in 2022 na het vertrek van Ds. Geurt Roffel (0,8 fte) voorlopig gekozen voor gedeeltelijke opvulling (0,5 fte) door een tijdelijke uitbreiding van de aanstelling van ds. Anna Walsma en een tijdelijke aanstelling van kerkelijk werker Miriam Bierhaus. Hiermee is 0,3 fte bespaard op de predikantsformatie.

 

Proces en planning

De punten waar Frank mee aan de slag gaat zijn:

  • Hoe komen we tot een duurzame en financieel gezonde basis?
  • De inrichting van onze kerkelijke organisatie met vrijwilligers, effectieve en efficiënte bestuursstijl.
  • Hoe ontwikkelen we ons tot een kerkvorm die aansluit op de actualiteit en aantrekkelijk is voor aankomende generaties?
  • Hoe vergroten we de onderlinge samenwerking binnen de PG HAN?
  • Is het mogelijk om samen met PKN Amersfoortstad efficiëntie te behalen op de ondersteunende activiteiten (administratie, facilitair etc)?

De komende 4 maanden zal Frank kennis maken met diverse mensen van de verschillende wijken. In september en begin oktober volgen er gemeentegesprekken in iedere kerk. Op deze wijze hebben we eind oktober 2023 een goed beeld hoe we als duurzame gemeente verder kunnen.

 

Namens de Algemene Kerkenraad,

Harm Blaak, Irene Vriens, Daniëlle Donath, Martin Snaterse

Reacties zijn gesloten.