Veel belangstellenden tijdens het gemeentegesprek op 12 november

Vorige week zondag ging de wijkraad na de viering met gemeenteleden in gesprek naar aanleiding van het adviesrapport over de PGHAN en de duurzame toekomst van de Veenkerk. We hebben met elkaar gesproken over de opgave die er ligt, hoe we een toekomstbestendige gemeente kunnen worden en hoe het advies hierop aansluit. Er was een ruime belangstelling en er is veel input opgehaald. Deze input werken we nader uit en sturen we naar gemeentebegeleider Frank Dijkstra. De input van de drie kerken wordt meegewogen in het uiteindelijke eindadvies. Op 30 november staat het eindadvies op de agenda van de Algemene Kerkenraad PG HAN. Heb je het gemeentegesprek gemist? Je kan het altijd nog even terugkijken via https://veenkerk.nl/livestream/. Wil je het advies aan PG HAN nog nalezen dan kan dat ook. We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en doen een beroep op iedereen om hier op zijn / haar manier een bijdrage in te leveren. Heb je nog aanvullende ideeën of vragen stuur ze aan scriba@veenkerk.nl.
De wijkraad Veenkerk

Reacties zijn gesloten.