Veenkerk op eigen benen?

Werkgroep Toekomst Veenkerk

Wie bij de viering op kerstavond of kerstmorgen 2023 was, hoorde dat de toekomst van de Veenkerk in De Kamers onzeker is. Er zit veel kracht in de Veenkerk, maar financieel geven we meer uit dan er binnenkomt. Het gaat om zo’n € 25.000 op jaarbasis die de kerkgemeenschap Hoogland/ Amersfoort-Noord jaarlijks moet bijpassen. Dat kan en moet anders, want vanuit onze kracht moeten we ook financieel op eigen benen kunnen staan. Als ons dat niet lukt, is de toekomst van de Veenkerk onzeker.

Inmiddels is er een groep van zo’n 12 Veenkerkers aan de slag gegaan om te zien hoe we de Veenkerk kunnen versterken. Dat is op zich al mooi: met weinig inspanning zat deze groep inmiddels al twee keer bij elkaar en ontstonden er allerlei plannen. Denk daarbij aan nieuwe leden zich snel(ler) thuis laten voelen in de Veenkerk, aandacht geven aan “Vrienden van de Veenkerk” (livestream-luisteraars, partners, bedrijven), de actieve leden nadrukkelijk betrekken bij de toekomst, maar ook het unieke karakter van de Veenkerk uitdragen naar heel PKN in Amersfoort. Natuurlijk kijken we ook naar huisvesting en wat daarin te doen valt.

Wil je helpen? Geef ons een seintje! Overigens zijn het nu alleen mannen in onze groep, maar we willen graag dat vrouwen ook meedoen om samen de Veenkerk sterker te maken!

Komende tijd willen we via deze nieuwsbrief regelmatig laten horen hoe het er voorstaat. En wie wil bijdragen aan het financieel op eigen benen staan van de Veenkerk: scan de QR-code en draag bij!

Patrick, Peter en Ferdinand

QR-code Vrienden Veenkerk

Reacties zijn gesloten.